Çalışma Komiteleri Çalışma Esasları

EDMER, tüzüğünde yer alan kuruluş amacını gerçekleştirebilmek, etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve etik değerlere önem veren gençlerin yetişmesine katkıda bulunabilmek amacıyla çeşitli projeler ve aktiviteler yapar. Sözkonusu proje ve aktiviteler ilgili” Çalışma Komite”leri tarafınca gerçekleştirilir. “Çalışma Komitleri”nin belirlenlenme ve çalışma esasları şu şekilde işler;

 

 • EDMER, söz konusu proje ve aktiviteleri gerçekleştirebilmek maksadıyla “Çalışma Komiteleri” oluşturur.
 • Hangi Çalışma Komitelerinin kurulacağı ve faaliyette bulunacağı ve hangi komitelerin faaliyetlerinin sona erdirileceği EDMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Her Çalışma Komitesi için bir “Komite Lideri” atanır.
 • Çalışma Komitelerinde görev alacak kişi sayısını ve niteliklerini Komite Lideri belirler.
 • Komite Liderleri EDMER Yönetim Kurulu, Komite Üyeleri ise Komite Lideri tarafından atanır veya görevleri sonlandırılır.
 • Komiteler birbirleriyle uyum içinde çalışır. Birbirlerinden gereken desteği alırlar. Ortak veya çakışan hedefleri olan projelerde birbirleriyle koordinasyon kurarlar.
 • Her Komite Lideri en geç üç ayda bir Yönetim Kuruluna Komite faaliyetleri hakkında bir rapor sunar.

 

EDMER Çalışma Komiteleri :

 • Üye Komitesi
 • Proje Komitesi
 • Etik Kodu Komitesi
 • Gençlik Komitesi
 • Finans Komitesi
 • Basın Halkla İlişkiler Komitesi
 • Teknoloji Komitesi

 

 

Komitelerin Görev Ve Sorumlulukları: 

 

Üye Komitesi,EDMER’e yeni üyeler kazandırmak, mevcut üyelerin memnuniyetini sağlar, üyelerle ilişki kurar, iletişim sistemlerini ve araçlarını üyelerin kullanımına sunar, üyelerden gelecek her türlü dilek, istek, şikayet, önerileri değerlendirir ve sonuçlandırır.

Proje Komitesi,  EDMER kuruluş amacını gerçekleştirmek için yapılması gereken projeleri belirler, projeler için dernek içinde ve dışında  gereken bireysel ve kurumsal işbirliklerini ve destekleri belirler, organize eder, projelerden başarılı sonuçlar elde edilmesi için her türlü planlama, yönetim, icraat, takip ve raporlamayı yapar.

Etik Kodu Komitesi, kurumların, EDMER’den kendileri için “Etik Kodu” hazırlamasını talep etmelerini sağlamak, etik kodu hazırlama hizmetinin satış ve pazarlama sorumluluklarını yerine getirir,  talep edilen etik kodu hazırlama çalışmasını yaptırtacak proje ekibinin oluşturulmasını sağlar. Alınacak dış hizmetler için kişi ve kurumlarla sözleşmeler yapar, söz konusu projenin fiyatlandırılması, planlama, koordinasyon, icraat, kalite kontrol, rapor sunumu gibi işleri koordine eder ve yerine getirir.

Gençlik Komitesi, EDMER’in gençler ile olan tüm ilişkilerini planlar, geliştirir, yerine getirir, takip eder, raporlar, okullarda “Gençlik Etik Kulüpleri” kurulması için çalışmalar yapar, kurulmuş “Gençlik Etik Kulüpleri” ile düzenli temas kurup EDMER ile birlikte yapılacak aktivitelere destek olur.  EDMER Proje Komitesine geçler ile ilgili projeleri ortaya çıkarıp önerir ve gençlerin EDMER üyesi olmasını sağlamak için Üye Komitesi ile birlikte ortak faaliyetler düzenler.

Finans Komitesi,EDMER faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi sağlamak amacıyla derneğin mali durumunu sürekli izler, derneğin finansal gücünü arttırmak için öneriler geliştirir, derneğe finans sağlayacak yurt içi ve yurt dışı imkanları ve kaynakları araştırır, bulunan kaynakları alabilmek için ilgili kurumlarla yapılacak temasları yürütür ve derneğin doğru ve sağlıklı bilanço ve gelir gider tablosu hazırlamasını sağlatmak yönünde hareket eder.

Basın Halkla İlişkiler Komitesi, EDMER’in toplum gözünde etik konusunda güvenilir, bilgili, tecrübeli ve itibarlı bir kuruluş olarak algılanmasını sağlamak amacıyla derneğin her türlü basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlar, düzenler, organize eder ve EDMER kurumsal imajının korunmasını sağlar.

Teknoloji Komitesi, EDMER için gerekli olan teknoloji uygulamalarını belirler; kullanımını sağlar, söz konusu teknolojilerin alınması için gerekli temasları başlatır ve devam ettirir. EDMER’in hedeflerine ulaşması için faydalı olacak yeni teknolojileri takip ederek derneğin faydalanmasını sağlar.